Samenwerken met meer impact?!

Hoe werk je effectief samen met alle verschillende partijen, zodat jouw doelgroep er écht beter van wordt?
Ik help samenwerkingsverbanden in de culturele sector en het sociaal domein om samen meer impact te maken. Op basis van wetenschappelijk onderbouwde theorie en veel praktijkervaring als verbinder. 

Hoe?
·       Advies (op maat)
·       Procesbegeleiding bij het vormen en vlot trekken van samenwerkingsverbanden, netwerken en allianties
·       Evaluatie gericht op het samenwerkingsproces inclusief rapport met aanbevelingen
·       Training co-creatie en integrale samenwerking (op maat)
·       Werksessie co-creatie en integrale samenwerking (op maat) 
·       Lezing over de voorwaarden voor integrale samenwerking (op maat)
·       Impactmeting inclusief rapport met aanbevelingen
·       Praktijkgericht onderzoek naar integrale samenwerking in de non-profit, voor een theoretische basis
·       Publicaties en mini-essays

Ter verdere ondersteuning van verbinders in de de culturele sector en het sociaal domein ben ik inmiddels gestart met de ontwikkeling van een organisatienetwerk spel. Over de voortgang zal ik via deze website en via LinkedIn publiceren.

Voor wie?
Samenwerkingsverbanden, bestaande uit meerdere organisaties en/of partijen in de culturele sector en/ of het sociaal domein. Denk aan een Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) netwerk, een lokale coalitie in het kader van School & Omgeving, een samenwerkingsverband van podia of een domein overstijgende alliantie gericht op het aanpakken van grote thema’s zoals gelijke kansen voor ieder kind.   


Cultuur eigen?

Cultuur eigen gaat over dynamieken tussen mensen. Cultuur staat voor de culturele sector, maar ook voor bedrijfscultuur. Eigen wil zeggen de eigen belangen die in samenwerkingen serieus genomen dienen te worden; maar ook eigenzinnig en eigenwijs, omdat ik inzichten breng die soms tegen de stroom in lijken te gaan binnen onze ‘zachte’ non-profit sector.

Achter cultuur eigen:
Annelies Bartelink

Adviseur cultuuronderwijs bij een provinciaal expertisecentrum / CmK penvoerder in Flevoland

Ik verzamelde tijdens een praktijkgericht onderzoek tien belangrijke voorwaarden; en ontdekte dat er in veel samenwerkingsverbanden in de culturele sector meer potentie zit dan eruit komt. Om mijn kennis en ervaring te delen, ben ik cultuur eigen gestart.

Vanuit cultuur eigen doe ik onderzoek naar wat er nodig is voor samenwerking met impact en ik ondersteun samenwerkingsverbanden. 

Inspiratie komt, naast mijn werk in de praktijk, voort uit mijn studies:

  • Theaterwetenschap (Universiteit Utrecht)
  • NIMA Communicatie-A en Marketingcommunicatie-B 
  • WO Masterclass Management voor Overheid & Non-Profit o.l.v. Jop Jurriaans
  • MBA in een dag o.l.v. Ben Tiggelaar
  • WO Masterclass Samenwerken in Netwerken & Allianties o.l.v. Patrick Kenis en Frank Beemer
  • Masterclass Dynamiek & Onderstroom in Samenwerking o.l.v. Sandra Schruijer
  • Leergang Inclusief Leiderschap (Academie voor Cultuurmanagement) 
  • Qualitative Comparative Analysis (Erasmus Academie)
  • WO opleiding Action Research meets Design Research (VU)

Ook de theorie van Adam Kahane, o.a. auteur van het boek Collaborating with the Enemy, heeft bijgedragen aan de vorming van mijn visie op integrale samenwerking in netwerken.

Scroll naar top