Concurrentie heeft niets te zoeken in de cultuureducatie?!

Binnen multipartijen samenwerkingen in de cultuureducatie staat het belang van de leerlingen centraal en daar wil iedereen zich voor inzetten.
Logisch toch? Nee!